post

Gelişen teknolojiyle birlikte e reçete yazılımı kullanımı da yaygınlaşmaktadır. E reçete yazılımı, doktor tarafından elektronik ortamda reçete numarası ile hazırlanan bir sistemdir.

Hekimler artık SGK Medula sistemi üzerinden, dijital reçete yazmaktadır. Bu gelişme hem iletişimi hızlandırmış hem de kaçak reçete sorununun önüne geçmiştir. E reçete Nasıl Yazılır? Hasta, doktora gidip muayene olduktan sonra doktor sistem aracılığıyla hastaya ilaç yazmaktadır. Dijital şekilde ilaç yazma işlemi, e-imza aracılığıyla hastanın dosyasına işlenir. Dosyaya ilacın bilgileri, kullanım dozajı, kullanım aralığı gibi bilgiler de girilir.

Tüm bilgiler girildikten sonra e reçete sisteme yönlendirilir. Daha sonra sistem bu yönlendirmeye otomatik şekilde numara verir.

Verilen numara yalnızca o reçeteye özel olduğu için başka reçetelerde kullanılamaz. Bu da reçetenin kopyalanmasını engeller. Hasta, bu numarayı eczaneye ilettiğinde eczacı sistemden numarayı girerek reçeteye ulaşır. Böylece e reçete yazılımı aracılığıyla ilacın temini sağlanmış olur. E reçete hazırlanırken doktorun sisteme girdiği bilgiler daha sonra başhekim tarafından kontrol edilmektedir. Bunun için hastanın herhangi bir şey yapmasına ya da başhekimle görüşmesine gerek yoktur. Sistem, reçeteyi otomatik olarak başhekime ulaştırır ve onayını bekler. Daha sonra onaylanan e reçete numarası hastaya iletilir. Ancak bazı durumlarda e reçete yazılımı onaylanmadan da hastaya iletildiği olabilmektedir. Bu durumda eczacı e reçetenin başhekim tarafından onaylanmamış olduğunu hastaya söyler. Bu durumda hastaneye tekrar gitmeye gerek yoktu. Hastaneye telefon açarak da onaylatma işi tamamlanabilir.

E reçete Numarasının Kaybedilmesi Halinde Ne olur? Doktor tarafından verilen e reçete numarasını kaybeden hastanın eczaneye gittiğinde eczacıya T.C kimlik numarasını söylemesi yeterli olacaktır.

E reçete Kimlere Yazılamaz?

E reçete yazılımı bazı kişiler için kullanılamamaktadır. Bu kişiler aşağıda belirtilmiştir.

  • Sağlık hizmeti sunulduğu halde Medula sisteminden provizyon alınamayan kişiler,
  • Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin yabancı ülkelere yapılması kapsamında kurum aracılığıyla sağlık hizmeti alan kişiler Hekim, bu kişilere elle reçete yazmaya devam etmektedir
E reçete Olarak SGK Kapsamındaki İlaçlar Mı Yazılır?

E reçete yazılımı sadece SGK kapsamındaki ilaçların yazılması anlamına gelmez. SGK kapsamında bulunmayan ilaçlar da e reçete olarak yazılabilir. SGK kapsamında olmayan ilacın e reçeteye yazılması durumunda hekime bunun uyarısı bildirilir. Bu durumda hekim isterse ilacın muadilini yazabilir. Eczanede SGK kapsamında olmayan ilaçların kaydının yapılmasına izin verilmez.